Nowy sprzęt i szkolenia

Iławskie Centrum Kultury stało się szczęśliwym posiadaczem sprzętu cyfrowego i oprogramowania wchodzącego w skład systemu audiowizualnego do transmisji internetowej. Pracownicy biorą także udział w szkoleniach z zakresu poprawy kompetencji cyfrowych oraz obsługi nowego wyposażenia. To efekt realizacji kolejnego etapu projektu "Konwersji cyfrowej domów kultury". Narzędzia umożliwią dostosowanie oferty kulturalnej i animacyjnej do potrzeb jeszcze szerszego grona odbiorców oraz poprawią jakość w wirtualnym odbiorze wydarzeń.

Nowy sprzęt oraz trwające szkolenia finansowane są w 100% z otrzymanego grantu w ramach systemowego projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś Programu - Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Celem całego projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje potrzebne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej, a także animacji kultury w społeczności lokalnej czy doposażanie w sprzęt do prowadzenia działań w formie cyfrowej i online. W programie wzięło udział 200 grantobiorców z całej Polski, w tym także Iławskie Centrum Kultury.
Jakie są korzyści?
- rozwój instytucji,
- dopasowanie rozwiązań do zmieniającej się rzeczywistości (zwłaszcza w obliczu pandemii),
- wdrożenie nowych narzędzi,
- profesjonalizacja pracowników kultury poprzez szkolenia,
- wzmocnienie kompetencji cyfrowych,
- aktywizacja społeczności lokalnej,
- dostosowanie oferty dla osób niepełnosprawnych.

Zakupiony w ramach programu dobry aparat fotograficzny sprawi, że publikowane przez ICK zdjęcia z wydarzeń będą lepszej jakości. Sprzęt do transmisji online ułatwi prezentację w internecie spotkań. Podczas obostrzeń covidowych, które zabraniały działań z publicznością ICK aktywnie prowadziło działalność kulturalną robiąc w sposób amatorski materiały do internetu. Nowe narzędzia dadzą więcej możliwość docierania do szerszego grona odbiorców i pozwolą działać na wyższym poziomie profesjonalizacji.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie Narodowego Centrum Kultury TUTAJ