525 tys. zł. dla kina plenerowego Iławskiego Centrum Kultury!

525.000,00 złotych przyznane Iławskiemu Centrum Kultury na zakup nowego sprzętu audio, zestawu kina plenerowego i aplikacji mobilnej!

W odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 Iławskie Centrum Kultury złożyło projekt pt. ,,Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych”. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał Iławskiemu Centrum Kultury 525.000,00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom:

- Iławskie Centrum Kultury uruchomi aplikację mobilną, która umożliwi mieszkańcom oraz turystom stały dostęp do aktualności, rezerwację i zakup biletów do kina oraz na inne wydarzenia kulturalne;

- zostanie zakupiony zestaw kina plenerowego, w skład którego wchodzić będą elementy infrastruktury niezbędnej do prowadzenia projekcji filmowych w plenerze;

- zostanie zakupiony sprzęt audio, który poza wykorzystaniem do organizacji kina plenerowego, będzie również służył wsparciu realizacji innych organizowanych przez ICK wydarzeń.

Całkowita wartość projektu to 625 000,00 zł z czego aż 84% stanowi dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22.

 

Nowoczesne rozwiązania techniczne jakich posiadaczem stanie się Iławskie Centrum Kultury podniosą atrakcyjność organizowanych wydarzeń i wpłyną na budowanie atrakcyjnej oferty miasta Iławy.