"Narodziny Gwiazdy" podczas Kina Plenerowego

Film "Narodziny Gwiazdy" został wyświetlony podczas Kina Plenerowego w Iławie.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Dziękujemy za udział. Prezentujemy poniżej zdjęcia.

Zapraszamy na kolejny seans w dniu: 25 sierpnia 2023 r. Start.: 21:00. Film: "Na noże". Miejsce: parking przed budynkiem Iławskiego Centrum Kultury. Wstęp wolny.

Sprzęt do projekcji filmów zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu NR RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i Dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat A) oraz dotacji celowej Gminy Miejskiej Iławy.

Więcej informacji do dofinansowaniu jest TUTAJ