"Na noże" w Kinie Plenerowym

Około 200 osób obejrzało film "Na Noże" podczas Kina Plenerowego, które odbyło się na parkingu przed budynkiem Iławskiego Centrum Kultury i Kinoteatru "Pasja".

Nad bezpieczeństwem medycznym widzów czuwała Iławska Grupa Ratownictwa.

Pyszny popcorn serwowali członkowie Fabryki Inicjatyw Obywatelskich.

Organizator wydarzenia: Iławskie Centrum Kultury.

Dziękujemy za aktywny udział. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

Zakup sprzętu do projekcji filmu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu NR RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i Dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat A) oraz dotacji celowej Gminy Miejskiej Iławy.