Święto Niepodległości w Iławie

Iławianie uczcili Narodowe Święto Niepodległości.

Obchody rozpoczęły się przy ratuszu w asyście honorowej 42. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej z Morąga oraz Hufca ZHP Iława.

Uczestnicy odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”.

Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski przywitał zebranych oraz zaproszonych gości:

- Panią Bernadettę Hordejuk, przewodniczącą Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego,
- Pana Bartosza Bielawskiego, Starostę Powiatu Iławskiego,
- Pana Krzysztofa Harmacińskiego, wójta Gminy Iława,
- Pana Marka Polańskiego, wicestarostę Powiatu Iławskiego,
- Panią Ewę Junkier, Przewodniczącą Rady Powiatu oraz radnych Rady Powiatu,
- Pana Michała Młotka Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie oraz radnych Rady Miejskiej,
- Pana Romana Piotrowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Iława oraz radnych Rady Gminy,
- zastępców burmistrza miasta Iławy, Panią Dorotę Kamińską i Pana Krzysztofa Portjankę,
- Pana Andrzeja Bracha, zastępcę wójta Gminy Iława,
- proboszcza Andrzeja Albiniaka z Parafii Przemienienia Pańskiego, jednego ze współorganizatorów dzisiejszych uroczystości,
- kapitana Klaudiusza Styczyńskiego z 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu,
- członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z Prezesem Panem Julianem Blankiem,
- członków Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej,
- przedstawicieli Związku Sybiraków,
- członków stowarzyszenia Dzieci Wojny,
- członków Stowarzyszenia Pokolenia koło w Iławie z panem Józefem Korzeniewskim i Lechem Żendarskim na czele,
- pana Henryka Okuniewicza ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- przedstawicieli Związku Ukraińców w Polsce,
- młodszego inspektora Waldemara Pankowskiego, Komendanta Powiatowego Policji,
- starszego brygadiera Piotra Wlazłowskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
- majora Gawła Gałdzińskiego, Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie,
- nadkomisarz Elżbietę Piętkę, kierowniczkę Oddziału Celnego w Iławie,
- Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława, Pana Huberta Krasulę,
- Starszego Cechu Stanisława Michalewskiego z Cechu Rzemiosł Różnych,
- proboszczów, duchownych ze wszystkich iławskich parafii i wyznań,
- członków Miejskiej Rady Seniorów z panem Ryszardem Ławrynowiczem na czele,
- członków Młodzieżowej Rady Miasta,
- pana Lecha Wróbla, Przewodniczącego Uniwersytetu III Wieku,
- uczniów iławskich szkół podstawowych, średnich, w tym Liceum Mundurowego,
- harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego,
- dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta i iławskich szkół,
- poczty sztandarowe, gości przybyłych na uroczystość, a także media.

Rys historyczny przedstawiła Lidia Miłosz, Dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury.

Ważnym punktem był Apel Pamięci Poległych.

Na zakończenie złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wydarzenie prowadził phm. Piotr Jakimowicz Komendant Hufca ZHP w Iławie.

Następnie odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny z oprawą artystyczną i koncertem Chóru Camerata oraz grupy „Grzeczne Dzieci” z Przedszkola Miejskiego nr 4 (pod opieką Alicji Piotrowskiej przy współpracy Sylwii Abramowskiej oraz akompaniamencie zaaranżowanym przez Jerzego Eugeniusza Piotrowskiego).

W wydarzeniu wzięły udział Poczty Sztandarowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Szkoła Podstawowa nr 3
- Szkoła Podstawowa nr 4
- Szkoła Podstawowa nr 5
- ZS  im. Boh. Wrz. 39 roku,
- ZS im. Konstytucji 3 Maja,
- ZS Ogólnokształcących,
- Policja,
- Straż Pożarna,
- Zakład Karny,
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Iławie,
- ZHP,
- Związek Inwalidów Wojennych,
- Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych oraz Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więźniów i Obozów Koncentracyjnych,
- Dzieci Wojny.

Gospodarzami uroczystości byli: Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski, Iławskie Centrum Kultury i Parafia Przemienienia Pańskiego w Iławie.

Dziękujemy wszystkim za udział oraz włączenie się w obchody Święta Niepodległości.