„Zdrowie w naszych rękach”

W Kinoteatrze "Pasja" w Iławie odbyło się II Powiatowe Sympozjum na temat Bezpieczeństwa Zdrowotnego pod hasłem „Zdrowie w naszych rękach”.

Widzowie mogli zobaczyć film prezentujący działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, głównego organizatora wydarzenia.

Był czas na wręczenie statuetek i podziękowań za współprace.
Popłynęły także życzenia, bo 15 marca Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie obchodzi 70-lecie działalności.

Spotkanie było okazją do wysłuchania ciekawych prelekcji.

1. „Sekret długowieczności” przedstawiała  Ewa Michałowska (Doradca Żywieniowy, Dietetyk TMCH, Edukator Żywieniowy).

2. ”Małe kroki, duże zmiany – kluczowe decyzje dla lepszego jutra” zaprezentował Radosław Gruss (Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie).

3. „Czy problem pasożytów jelitowych wśród dzieci jest nadal aktualny?” odpowiadała Sylwia Krzętowska (Kierownik Laboratorium Badań Epidemiologiczno – Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie).

4. „Poradnia psychologiczno - pedagogiczna, jako miejsce działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” omówiła Marzena Iwasiów (Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie).

Całości umilił występ Patryka Lessmana na fortepianie. To zdolny uczeń mechanika, który wystąpił w lipcu podczas Wild Beach Art Festival.

W holu kina były przedstawione stoiska:
- Stowarzyszenia Iławskiego Klubu Amazonki w Iławie (m.in. nauka samobadania piersi, profilaktyka raka piersi),
- Agencji Świadczeń Medycznych VITA w Iławie (m.in. bezpłatne badania glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego krwi),
- Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie przy współudziale Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie,
- profilaktyczno – edukacyjne, gdzie można było dokonać pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, dowiedzieć się jak prawidłowo myć ręce, zapoznać się z programem szczepień ochronnych, posłuchać o zasadach profilaktyki chorób odkleszczowych, skorzystać z alkogogli i narkogogli,
- zorganizowane przez Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno – Klinicznych PSSE w Iławie (zakres działalności, przedstawienie zakresu badań).

Na wydarzenie zaprosili:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie Maciej Mikołajczyk oraz Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury Lidia Miłosz.

Współorganizatorzy:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Powiat Iławski

Patronat honorowy:
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Radosława Króla, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego, Powiat Iławski

Partnerzy:
Burmistrz Miasta Iławy
Agencja Świadczeń Medycznych VITA w Iławie
Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki" w Iławie
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie