Przegląd młodych DJ-ów

Iławskie Centrum Kultury ogłasza nabór do

Przeglądu młodych DJ-ów

Cele przeglądu:
1)    wyłonienie młodych talentów muzycznych z Iławy i okolic, gdzie „młody” może wskazywać nie tylko na wiek, ale również krótki staż pracy w charakterze DJ-a;
2)    wytworzenie przestrzeni do zademonstrowania swoich możliwości w dziedzinie DJ-ingu;
3)    wzbogacenie oferty kulturalnej Iławskiego Centrum Kultury;
4)    urozmaicenie czasu wolnego.

Przegląd składa się z dwóch etapów:
1)    etap pierwszy – Eliminacje - zgłoszenia do dnia 12.07.2024 r.,
2)    etap drugi- Finał – Potańcówka w Parku Miejskim dnia 19.07.2024 r.

Do przeglądu może zgłosić się każdy mieszkaniec Iławy oraz jej okolic, który dopiero buduje swoją markę w DJ-ingu.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 12.07.2024 r. na e-mail: rwroblewska@ickilawa.pl. Tel. kontaktowy: 89 649 16 16.

Regulamin jest dostępny poniżej.