Obchody Święta Niepodległości

W Iławie odbyły się obchody upamiętniające 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, kombatanckich, społecznych, służb mundurowych oraz mieszkańców.

Celebracja rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Uczestniczyły w niej także poczty sztandarowe. Po nabożeństwie zebrani udali się na plac przed ratuszem. Tam w asyście honorowej 42. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej z Morąga oraz Hufca ZHP w Iławie odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”. Akcję zainicjowano z okazji stulecia odzyskania niepodległości w 2018 roku. Wówczas wspólnie śpiewano na 6 kontynentach! Co roku przybywa zwolenników tej inicjatywy.

Następnie przybyłych przywitał Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski.

- Cieszę się, że w tak ważnym dla naszej Ojczyzny dniu, możemy spotkać się, by wspomnieć wszystkie pokolenia, które przez wiele lat, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, zabiegały o naszą wolność i niepodległość. Dzięki tej ofierze, dzięki temu poświęceniu i zaangażowaniu, żyjemy w Polsce wolnej i demokratycznej – mówi Dawid Kopaczewski.

Rys historyczny przedstawiła Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury Lidia Miłosz.

- Oddajemy hołd odwadze, bohaterstwu, łączymy się we wspólnym śpiewaniu hymnu z tymi, którzy śpiewali przed nami: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Wymowne słowa… w których składamy obietnicę, że bierzemy za Polskę odpowiedzialność, bo to my ją tworzymy – mówi Lidia Miłosz.

W uroczystościach wzięli udział: Posłanka na Sejm Monika Falej, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, Wicestarosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, Wójt Gminy Iławy Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie Michał Młotek, radni powiatowi, miejscy i gminni, zastępcy Burmistrza Miasta Iławy: Dorota Kamińska i Krzysztof Portjanko, duchowieństwo, księża iławskich parafii, członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z Prezesem Julianem Blankiem, członkowie Związku Sybiraków, Związku Inwalidów Wojennych RP z Prezesem Eugeniuszem Dębińskim, członkowie Stowarzyszenia Dzieci Wojny z Prezesem Antonim Kwaśniewskim, członkowie Stowarzyszenia Pokolenia, Dowódca Ppłk Maciej Rypiński oraz Porucznik Klaudiusz Styczyński z 42. Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu, Komendant Powiatowej Policji Waldemar Pankowski, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Piotr Wlazłowski, Dyrektor Zakładu Karnego Gaweł Gałdziński, Komendant Hufca ZHP Iława phm. Piotr Jakimowicz oraz harcerze, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta, poczty sztandarowe.

Apel Pamięci Poległych poprowadził Komendant Hufca ZHP Iława phm. Piotr Jakimowicz. Złożył także podziękowania Weteranom i Kombatantom II Wojny Światowej:

- Dzisiaj w Święto Odzyskania Niepodległości my – młodzi ludzie urodzeni w czasach pokoju, w czasach niedotkniętych okrucieństwem wojny, w czasach wolnej i niepodległej Polski dziękujemy wam żyjącym i wam poległym w boju za ofiarę, trud i poświęcenie – mówi Piotr Jakimowicz.

Delegacje złożyły kwiaty przy tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz przy Pomniku Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Komunalnym.

O godz. 17:00 odbył się koncert „Dla Niepodległej” w Kinoteatrze „Pasja”.

Zdjęcie na liście: Edyta Kocyła-Pawłowska/Gazeta Iławska