Zatrudnimy

Iławskie Centrum Kultury zatrudni pracowników:

 

Stanowisko: Technik - oświetleniowiec

Wymagania:

1.      Wykształcenie średnie lub wyższe.
2.      Znajomość obsługi nagłośnienia.
3.      Elastyczność w zakresie godzin pracy.
4.      Mile widziane uprawnienia SEP.
5.      Umiejętność pracy w zespole.

Proponowane warunki pracy:

1.      Umowa o pracę na czas nieokreślony.
2.      Praca na cały etat.
3.      Praca w weekendy i święta.
4.      Wynagrodzenie miesięczne brutto od  3 500.00  zł do  4 000.00  zł.
5.      Możliwość rozwoju zawodowego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa wydarzeń organizowanych przez Iławskie Centrum Kultury.

1.      Realizacja oświetlenia wydarzeń kulturalnych.
2.      Montaż sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego, scenicznego.
3.      Przygotowanie i obsługa urządzeń oświetleniowych.
4.      Przygotowanie i obsługa sprzętu scenicznego.
5.      Budowa i przygotowanie sprzętu scenicznego.
6.      Budowa i przygotowanie sceny.
7.      Montaż zadaszeń scenicznych.
8.      Montaż i obsługa instalacji trawersowych oświetlenia i nagłośnienia.
9.      Realizacja techniki sceny podczas wydarzeń kulturalnych.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

1.      List motywacyjny i CV.
2.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane umiejętności.
3.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania w załączeniu).

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do  24 stycznia 2022  r. do Iławskiego Centrum Kultury (Sekretariat pokój nr 227)  ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Pracownik gospodarczy

Wymagania:

1.      Wykształcenie średnie.
2.      Elastyczność w zakresie godzin pracy.
4.      Umiejętność pracy w zespole.

Proponowane warunki pracy:

1.      Umowa na czas nieokreślony.
2.      Praca na cały etat.
3.      Praca czasami w weekendy i święta.
4.      Wynagrodzenie miesięczne brutto od  3 010.00 zł do 3 410.00 zł.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Sprzątanie i odkurzanie pomieszczeń.
2.      Mycie podłóg, schodów klatek schodowych.
3.      Pastowanie podłóg 1 raz w tygodniu lub w razie bieżących potrzeb.
4.      Mycie drzwi, klamek, biurek, regałów nie rzadziej jednak jak raz tygodniu;
5.      Mycie okien 1 raz na kwartał.
6.      Utrzymanie w należytym stanie sanitarnym łazienek w obiektach ICK.
7.      Dbanie o należyty stan sprzętu i narzędzi przeznaczonych do utrzymania czystości.
8.      Dbanie o racjonalne zużycie materiałów oraz środków czystości.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

1.      List motywacyjny i CV.
3.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania w załączeniu).

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 24 stycznia 2022 r. do Iławskiego Centrum Kultury (Sekretariat pokój nr 227) ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Pracownik ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, tworzeniu biznesplanów.
 3. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury i specyfiki domów kultury.
 4. Udokumentowane doświadczenie w redagowania różnego rodzaju tekstów i płynnym posługiwaniu się poprawną polszczyzną w mowie oraz piśmie.
 5. Umiejętność czytania i analizowania dokumentacji/regulaminów konkursowych.
 6. Inicjatywność, kreatywność, umiejętność działania pod presją czasu.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Wysokie kompetencje komunikacyjne.
 9. Elastyczność w zakresie godzin pracy (popołudniami i w weekendy).
 10. Obsługa programów MS Word, Exel.

Dodatkowe atuty:

 1. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.
 2. Umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych.
 3. Udokumentowana umiejętność dzielenia się wiedzą.

Zakres obowiązków:

 1. Wyszukiwanie informacji o konkursach na realizację zadań kulturalnych oraz inwestycyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 2. Analiza dokumentacji konkursowej.
 3. Planowanie imprez oraz innych działań zgodnych z tematem danego konkursu, zgodnie z wytycznymi.
 4. Bieżąca współpraca z instytucjami dotującymi - w zakresie składania wniosków, jak również podczas całego procesu realizacji dotowanego projektu, aż do rozliczenia;
 5. Działania promocyjne zadań realizowanych w zakresie projektu.
 6. Kontrola zgodności realizacji działań w komórkach współpracujących przy realizacji projektu pod kątem zgodności z umową dofinansowania.
 7. Kontrola prawidłowego wydatkowania środków.
 8. Sporządzanie umów z wykonawcami.
 9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji poszczególnych działań w projekcie.
 10. Rozliczenie końcowe projektu, przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej: merytorycznej i rozliczeniowej.
 11. Działania ewaluacyjne projektu.
 12. Ścisła i bieżąca współpraca ze szkołami, placówkami szkolno-wychowawczymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia projektów.
 13. Organizacja i realizacja imprez kulturalnych i zadań merytorycznych zgodnie z harmonogramem pracy działu merytorycznego.
 14. Przygotowywanie preliminarzy i rozliczeń działań zgodnie z planami finansowymi projektów.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

1.  List motywacyjny i CV
2.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane umiejętności i znajomość języków obcych.
3.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania w załączeniu).

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 24 stycznia 2022 r. do Iławskiego Centrum Kultury (Sekretariat pokój nr 227) ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława.

Proponowane warunki pracy:

1.  Umowa na czas zastępstwa.
2.  Wynagrodzenie miesięczne brutto od 3600 do 4000.
3.  Praca w kreatywnym, przyjaznym zespole.

PLIKI DO POBRANIA