Przegląd Teatralny "Kurtyna w Górę"

Iławskie Centrum Kultury oraz Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie zapraszają

na kolejną edycję Przeglądu Teatralnego "Kurtyna w Górę",

który odbędzie się w dniach 24-25 maja 2022 roku o godzinie 10:00 w Kinoteatrze "Pasja" w Iławie.

Cele przeglądu:
- prezentacja artystycznego dorobku,
- inspirowanie do poszukiwań oryginalnych form teatralnych wypowiedzi,
- wzbogacenie osobowości młodych osób poprzez edukację teatralną,
- integracja lokalnych środowisk,
- integracja osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych oraz pochodzących z defaworyzowanych środowisk.

Forma prezentacji teatralnej jest dowolna. Mogą to być, np.: teatry dramatyczne, kabarety, teatry poezji, muzyki, teatr lakowy a nawet jednego aktora.
Przegląd jest skierowany do amatorskich teatrów dziecięcych oraz młodzieżowych.

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja na adres: animacja@ickilawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Iławskie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13a, 14-200 Iława.