"Przedszkole Tańczy i Śpiewa"

Iławskie Centrum Kultury zaprasza

na kolejną edycję dziecięcych prezentacji artystycznych pt. "Przedszkole Tańczy i Śpiewa",

które odbędą się 8 czerwca 2022 o godzinie 09:30 w amfiteatrze w Iławie.

Patronat: Burmistrz Miasta Iławy

Cele przeglądu:
- popularyzacja artystycznego dorobku iławskich przedszkoli,
- integracja środowisk lokalnych,
- wymiana doświadczeń różnorodnych form artystycznych.

W wydarzeniu mogą uczestniczyć zespoły, które prezentują różnorodne formy artystyczne: śpiew, taniec towarzyski, ludowy, współczesny, balet, inscenizacje muzyczne piosenek, gra na instrumentach, kanony.
Prezentacje są adresowane do zespołów dziecięcych z iławskich przedszkoli.

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie poniżej.

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja na adres: animacja@ickilawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Iławskie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13a, 14-200 Iława.