Nagrody Burmistrza rozdane

GALA Z OKAZJI DNIA DZIAŁACZA KULTURY

W konkursie o nagrody Burmistrza Miasta Iławy w dziedzinie kultury wpłynęło 20 wniosków. Nominacje dotyczyły osób, które aktywnie zajmują się twórczością artystyczną, działają na rzecz upowszechniania kultury w mieście, godnie reprezentując gminę miejską Iławę, a także instytucji i osób prywatnych, wspierających rozwój kultury.

Wśród nagrodzonych znaleźli się znani wszystkim twórcy o ugruntowanej pozycji, jak również młodzi artyści, rozpoczynający swoją drogę twórczą.

Komisja, która musiała stwierdzić, kto zasługuje na nagrodę, kto na wyróżnienie miała niełatwe zadanie. Rok 2021 był szczególny z uwagi na obowiązujące instytucje kultury, artystów i twórców utrudnienia i ograniczenia. Przez wiele miesięcy niemożliwa była jakkolwiek działalność z publicznością, a przez część roku kultura funkcjonowała w obostrzeniach. Ta sytuacja sprawiła, że prowadzenie działalności twórczej i utrzymanie aktywności w tworzeniu stało się nie lada wyzwaniem.

Komisja pracowała w składzie: Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pani Aneta Rychlik, członkowie Rady Kultury: Pani Dorota Jurczak, Pan Edward Baranowski, Pan Emrys Kossek oraz ja.

Po dogłębnej analizie wniosków przyznano:
- 3 nagrody finansowe za osiągnięcia artystyczne w dziedzinach: sztuki plastyczne i muzyka, w tym jedna nagroda ex aequo.
- 1 wyróżnienie niefinansowe za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyka;
- 1 nagrodę finansową za upowszechnianie kultury przyznaną ex aequo;
- 1 nagrodę finansową za całokształt twórczości;
- 1 Tytuł Mecenasa Kultury i 3 wyróżnienia za mecenat artystyczny.
Nagrodom towarzyszą listy gratulacyjne, statuetki autorstwa Rafała Szulca i kwiaty.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
WYRÓŻNIENIE W DZIEDZINIE MUZYKA:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod kierunkiem Kapelmistrza Michała Kowalewskiego działająca przy Zespole Szkół Budowlanych im. Bohaterów Września w Iławie

NAGRODA ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE W DZIEDZINIE MUZYKA AEX AEQO
Nell Obrębska
Agata Bernaciak

NAGRODA ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE W DZIEDZINIE MUZYKA
Marcin Ułanowski

NAGRODA ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE W DZIEDZINIE PLASTYKA/SZTUKI WIZUALNE
Agata Topolewska

UPOWSZECHNIANIE KULTURY
Marcin Kot Bastkowski
Stowarzyszenie SART

CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI
Chór CAMERATA

MECENAS KULTURY
Wyróżnienia za wspieranie kultury
Ubezpieczenia WILCZYŃSCY
SKLEP ROLNIK
Dariusz Woźnicki

TYTUŁ MECENASA KULTURY
Bank Millennium

Listy gratulacyjne dla WSZYSTKICH NOMINOWANYCH:
1.    Bartosz  Kluba
2.    Danuta  Rytel
3.    Damian  Osiakowski
4.    Iława Gospel Singers
5.    Marek  Kałuża
6.    Wiesław  Witkowski
7.    Alicja  Szymańska
8.    Krzysztof  Nowicki

Wydarzenie było okazją do wręczenia podziękowań Dyrektorki Iławskiego Centrum Kultury DYREKTOROM INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH I WSPIERAJĄCYCH:
- Maria Kotewicz,
- Kinga Groszkowska,
- Wojciech Żmudziński,
- Elżbieta Gościńska,
oraz Marcin Fornahl i AMODII.

Podziękowania trafiły także do pracowników i instruktorów Iławskiego Centrum Kultury.

Wydarzenie muzycznie uświetnił zespół: Ilava All Stars Big Band
Gospodarzem uroczystości był Dawid Kopaczewski, Burmistrz Miasta Iławy.
Galę prowadziła Lidia Miłosz, Dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury.