Jest lepszy dźwięk dla osób niedosłyszących

Znaczący wzrost komfortu słyszenia oraz jakości odbieranego przez aparat słuchowy dźwięku, to główne korzyści pętli indukcyjnej, która została zamontowana w iławskim Kinie "Pasja"

W ramach realizowanego przez Iławskie Centrum Kultury projektu ,,Cyfromaniak - Cyfryzacja Iławskiego Centrum Kultury” została zakupiona oraz zamontowana pętla indukcyjna obejmująca obszar widowni kinoteatru „Pasja”. Pętla indukcyjna przeznaczona jest dla osób słabosłyszących korzystających z aparatów słuchowych. Pętla indukcyjna umożliwi osobie niedosłyszącej, korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego odbiór czystego i wyraźnego dźwięku. Dzięki zamontowanej pętli indukcyjnej znacząco wzrośnie komfort słyszenia oraz jakość odbieranego przez aparat słuchowy dźwięku.

Zakup oraz montaż pętli indukcyjnej finansowany jest ze środków pochodzących z realizowanego przez ICK projektu ,,Cyfromaniaki - Cyfryzacja Iławskiego Centrum Kultury”, na który otrzymaliśmy grant w wysokości 164 700 zł w ramach systemowego projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś Programu - Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Kolejnym etapem projektu ,,Cyfromaniaki - Cyfryzacja Iławskiego Centrum Kultury” jest zakup  sprzętu cyfrowego i oprogramowania wchodzącego w skład systemu audio–wizualnego do transmisji internetowej oraz szkolenie pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych.

Zapraszamy do kina na seanse fimowe.