IO 30.03

Osiołek przemierza Europę napotykając na swej drodze galerię barwnych ludzkich postaci.

POLSKI KANDYDAT DO ZDOBYCIA OSCARA!!!

ZWIASTUN