RĘCE DO GÓRY 22.04

W trakcie zjazdu absolwentów szkoły medycznej uczestnicy wspominają dawne czasy, niezrealizowane marzenia i ambicje.