Agata Tecław

Koordynator ds. Centrum Edukacji Kulturalnej

telefon: (89) 648 16 16
e-mail: animacja@ickilawa.pl