Jowita Łuzińska

Jowita Łuzińska
Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i organizacji imprez

e-mail: jluzinska@ickilawa.pl