Beata Żubertowska

Instruktor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

E-mail: projekty@ickilawa.pl

Tel.: 89 649 16 16