Michał Ruszyński

Instruktor ds. reklamy 

reklama@ickilawa.pl