Renata Rajewska-Wróblewska

Instruktor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

rwroblewska@ickilawa.pl

89 649 16 16