Przegląd Teatralny "Kurtyna w Górę"

Iławskie Centrum Kultury i Zespół Placówek Szkolno–Wychowawczych

zapraszają na:

Przegląd Teatralny „Kurtyna w Górę”

Termin: 18-19 kwietnia 2023 r.,
godz. 10:00,
miejsce: Kinoteatr "Pasja" w Iławie.

Karta zgłoszeń i regulamin konkursu są dostępne w formie elektronicznej, które można pobrać do druku na stronie www.ick.miastoilawa.pl (poniżej).

Wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres Iławskiego Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława lub pocztą elektroniczną na adres animacja@ickilawa.pl w terminie do 4 kwietnia 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer: 89 649 16 16 (Iławskie Centrum Kultury).