Odkryj w sobie nowe moce

ODKRYJ W SOBIE NOWE MOCE
na warsztatach w Iławskim Centrum Kultury

Czy chcesz dowiedzieć się, co zrobić, aby codzienne rozmowy przybliżały nas do siebie?
Czy ciekawi Cię, jak usprawnić budowanie relacji, aby móc odczuwać więcej komfortu i zadowolenia?
Jesteś poełnoletni/pełnoletnia i interesujesz się samorozwojem?

Przyjdź na warsztaty "Od zrozumienia siebie do porozumienia z każdym"

Dzięki nim:

  • wyzwolisz w sobie nowe zasoby oraz umiejętności przydatne w życiu osobistym i zawodowym;
  • nauczysz się tworzyć dobre okoliczności dla dyskusji i wymiany poglądów;
  • wzmocnisz zaufanie do siebie i świata;
  • docenisz rolę uważnego słuchania zarówno samego siebie, jak i innych;
  • uruchomisz procesy rozwojowe mające wpływ na podniesienie jakości życia osobistego i zawodowego;
  • doświadczysz, że można bez krytyki lub oceniania udzielać szczerej informacji zwrotnej, budując kontakt i przyczyniając się do wzbogacenia życia.

Główną część warsztatów stanowią rozmowy oraz ćwiczenia praktyczne w mniejszych grupach czy parach. Taka forma pozwala utrwalić umiejętność empatycznego słuchania rozmówcy, rozpoznawania i uwzględniania potrzeb stron w trakcie prowadzenia dialogu (model 4 kroków).

Co otrzymujesz?
-10 godzin solidnych warsztatów, materiały szkoleniowe, dyplom i konsultacje indywidualne
- szansę na pomaganie i dobroczynność

Ta oferta oparta jest o zasadę ekonomii daru*. Zamiast opłaty za zajęcia, prowadzaca zaprasza Cię do wsparcia jednej ze wskazanych organizacji kwotą od 200 zł za całe warsztaty. Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu, a przed pierwszym spotkaniem, przynieś do sekretariatu ICK potwierdzenie przekazania Twojego daru (potwierdzenie przelewu).

***WAŻNE: W tytule przelewu nalezy wpisać: "Darowizna na cele statutowe"***

Propozycje:
- Wsparcie ilawskiego Stowarzyszenia "Jesteśmy" na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
nr rachunku 09 16001462 1839 1644 6000 0001
Więcej

- Wsparcie podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie
nr konta: 79 8831 0002 2001 0113 2802 0001 (Bank Spółdzielczy w Iławie)
Więcej

- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie
nr konta: 63 8831 0002 2001 0007 7086 0001 (BS w Iławie)

- Iławskie Stowarzyszenie Niesłyszących „Jeziorak”, ul. 1 Maja 35a/3; 14-202 Iława
nr konta: 93160014621842883190000001 (Bank BGŻ)

- Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Autystycznych i Osób z Innymi Zaburzeniami Rozwoju "Iskierka Nadziei"    
nr konta: 95 2030 0045 1110 0000 0254 0280 (BNP Paribas Bank Polska SA)

 Jak się zapisać?

Zgłoszenia należy dokonać maksymalnie do 15 kwietnia 2023 r. przez formularz rejestracyjny.

Wypełnij formularz TUTAJ

Odpowiedz na pytania. Wyniki rekrutacji otrzymasz elektronicznie po 20 kwietnia 2023 r.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dostarczenie potwierdzenia dokonania wsparcia (potwierdzenie przelewu, daru w formie papierowej) przed pierwszymi zajęciami.
W przypadku dużego zainteresowania rejestracja przez formularz zostanie zamknięta wcześniej.

Zapisując się:
- deklarujesz uczestnictwo we wszystkich spotkaniach w podanych terminach i godzinach;
- akceptujesz zasadę działania w ekonomii daru.

Terminy spotkań:
10.05.2023 r. (środa), godz. 17:30 – 20:00
17.05.2023 r. (środa), godz. 17:30 – 20:00
24.05.2023 r. (środa), godz. 17:30 – 20:00
31.05.2023 r. (środa), godz. 17:30 – 20:00

Prowadząca o warsztatach:
„Wierzę, że empatia w relacjach wyzwala zasoby, bogactwa i umiejętności, które nie miałyby szansy zaistnieć w atmosferze zarzutów, osądów, ocen i krytyki. Zgrzyty komunikacyjne są jedną z przyczyn problemów w relacjach międzyludzkich, oddalają rozmówców od siebie i od skutecznych rozwiązań. Zapraszam Cię na warsztaty wprowadzające do komunikacji empatycznej, które poprowadzę w oparciu o metodę NVC (ang. Non – Violent Communication, czyli Porozumienie Bez Przemocy). To filozofia, która wspiera wypracowywanie rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich stron bez dominacji i oceniania w kategoriach „dobre-złe we wszystkich obszarach życia społecznego: relacjach rodzinnych, zawodowych, towarzyskich, procesach edukacyjnych, trudnych negocjacjach, sferze politycznej. Twórcą filozofii jest Marshall Rosenberg. Stworzył i doprowadził do perfekcji porozumiewanie się i budowania relacji w modelu 4 kroków (1. Obserwacja faktów; 2. Wyrażanie uczuć; 3. Rozpoznawanie potrzeb; 4. Wyrażanie próśb do siebie i innych). Dzięki 4 krokom możemy sobie z wzajemnością, jasno i skutecznie przekazać to, co dla obu stron jest ważne. Intencją porozumienia jest uwzględnienie potrzeb obu stron"
Lidia Miłosz

*Uwaga! Jeśli bardzo chcesz uczestniczyć w warsztatach, a zaproponowane zasady "ekonomii daru" są dla Ciebie barierą, napisz bezpośrednio do prowadzącej zajęcia, by poszukać dobrego dla Ciebie rozwiązania: dyrektor@ickilawa.pl