"Scena jest Twoja": pokaż swój talent

Ogłaszamy nabór do I Iławskiego Przeglądu Talentów

"Scena jest Twoja",

którego finał odbędzie się 16 października 2023 r. w Kinoteatrze "Pasja"

Głównym celem Przeglądu jest wyłonienie wśród uczestników talentów w różnych dziedzinach scenicznych m.in.: śpiewie, tańcu, umiejętnościach gawędziarskich/krasomówczych, grze aktorskiej, kabarecie, grze na instrumencie, recytacji.

Przegląd i konkurs odbywają się pod patronatem Burmistrza Miasta Iławy Dawida Kopaczewskiego. Zostały zainicjowane przez Lidię Miłosz, Dyrektorkę Iławskiego Centrum Kultury i Burmistrza Dawida Kopaczewskiego, by wspierać rozwój talentów i stwarzać możliwość zaprezentowania się utalentowanym osobom przed szerszą publicznością i jury podczas finałowego występu na żywo na scenie Kinoteatru „Pasja w Iławie.

Cele Przeglądu:
- popularyzowanie działań artystycznych,
- promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
- umożliwienie prezentacji swoich pasji i talentów,
- rozwijanie kreatywności,
- promowanie młodych talentów.

Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami iławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych mieszkańców Iławy.
Uczestnicy zostaną przydzieleni do czterech kategorii wiekowych:
1. Kategoria I – uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych,
2. Kategoria II – uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych,
3. Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych (poniżej 18 roku życia),
4. Kategoria IV – dorośli mieszkańcy Iławy,
Uczestnikami Przeglądu mogą być osoby indywidualne (soliści) oraz grupy/zespoły.

Zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: animacja@ickilawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 22 września 2023 r. (szczegóły zgłoszenia opisane są w regulaminie zawartym poniżej).

Przegląd składać się będzie z dwóch etapów:
1. Etap pierwszy – Eliminacje: zgłoszenia do dnia 22 września 2023 r.
2. Etap drugi- Finał: scena Kinoteatru „Pasja” w dniu 16 października 2023 r.

Spośród wszystkich zaprezentowanych występów finałowych jury wyłoni łącznie czterech zwycięzców (po jednym z każdej kategorii wiekowej).
Zwycięzcy Przeglądu otrzymają NAGRODY finansowe.

Regulamin oraz karta zgłoszenia i potrzebne dokumenty są załączone poniżej.