Dzień Działacza Kultury

Nagrody Burmistrza Miasta Iławy w Dziedzinie Kultury rozdane

W Konkursie o Nagrody Burmistrza Miasta Iławy w Dziedzinie Kultury wpłynęło 11 wniosków. Nominacje dotyczyły osób, które aktywnie zajmują się twórczością artystyczną, działają na rzecz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa w mieście, godnie reprezentując gminę miejską Iławę, a także instytucji i osób prywatnych, wspierających rozwój kultury.

Laureatów wyłoniła Komisja w składzie: Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski, Przewodniczący Rady Miasta Iławy Michał Młotek, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pani Aneta Rychlik, członkowie Rady Kultury: Honorata Cybula, Marek Kałuża, Edward Baranowski  oraz Lidia Miłosz, Dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury.

Komisja przyznała:
- 2 nagrody finansowe za osiągnięcia artystyczne w dziedzinach: teatr i muzyka;
- 1 nagrodę finansową za upowszechnianie kultury przyznaną;
- 1 nagrodę finansową na dziedzictwo kulturowe;
- 1 nagrodę finansową za całokształt twórczości;
- 1 Tytuł Mecenasa Kultury i 1 wyróżnienie niefinansowe za mecenat artystyczny;
- 4 wyróżnienia niefinansowe,

Nagrodom towarzyszyły listy gratulacyjne, kwiaty, a także statuetki autorstwa Rafała Szulca.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz oraz Aneta Rychlik wręczyli wyróżnienia:
- Annie Balińskiej,
- Małgorzacie Bigorajskiej,
- Emilii Reginie Bartkowskiej,
- Ewie Słusznik,
- Czesławowi Wasiłowskiemu.

…………………………………………………………………………………
Burmistrz w towarzystwie Doroty Jurczak ze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju „PRO BONO” wręczył listy gratulacyjne oraz statuetki za:
- UPOWSZECHNIANIE KULTURY dla Iława Gospel Singers (nagroda finansowa w wysokości 2500 zł),
- DZIEDZICTWO KULTUROWE Rafałowi Kociędzie (1500 zł),
- MECENAS KULTURY Związkowi Artystów Wykonawców STOART,
…………………………………………………………………………………..
Burmistrz oraz Dorota Kamińska, Zastępczyni Burmistrza Miasta Iławy wręczyli nagrody za osiągnięcia artystyczne i za całokształt twórczości:
- Nagroda za OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE (kategoria muzyka) Markowi Rypińskiemu (nagroda finansowa w wysokości 1500 zł),
- Nagroda za OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE (kategoria teatr) dla Iławskiej Grupy Aktorskiej (1500 zł),
- Nagroda za CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI Damianowi Osiakowskiemu (3000 zł).
--------------------------------------------------------------------------------------------
Podziękowania trafiły także pracownikom i instruktorom Iławskiego Centrum Kultury oraz osobom i instytucjom wspierającym.

Galę poprowadziła: Lidia Miłosz.

Wydarzenie uświetnił występ muzyczny zespołu DYNAMIT.

 

WSPIERAJĄ NAS