Konkurs o Nagrodę Złotej Tarki 2024

W ramach 53. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka” w Iławie

ogłaszamy nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Złotej Tarki 2024

 

Cele Konkursu:

- popularyzacja muzyki jazzowej,
- popieranie i promowanie twórczości zespołów i solistów uprawiających różne odmiany jazzu tradycyjnego,
- aktywizacja jazzowych środowisk twórczych,
- konfrontowanie osiągnięć muzyków z różnych środowisk,
- inspirowanie do twórczego podejścia do najlepszych tradycji muzyki jazzowej, które są podstawą Konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

- I etap to eliminacje wstępne,
- II etap to przesłuchania konkursowe w trakcie 53. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka” w Iławie.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 9.000 zł brutto i statuetkę Złotej Tarki.
II Nagroda w wysokości 4.000 zł brutto, statuetkę Złotej Tarki (w przypadku niewyłonienia finalisty do przyznania II nagrody komisja ma prawo przyznać tę nagrodę indywidualnemu członkowi jednego z podmiotów wykonawczych).
W dyspozycji Komisji Konkursowej jest też Nagroda w wysokości 1.000zł brutto.
Pozostali finaliści otrzymają po 500 zl brutto jako zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza dostępnego poniżej i przesyłanego do rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2024 r. na adres: zlota.tarka@stodola.pl

Szczegóły konkursu oraz wymagań formalnych opisane są w regulaminie, który jest w załączeniu.

Organizatorami Konkursu są Iławskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej "STODOŁA".

Zapraszamy miłośników muzyki jazzowej do udziału w Konkursie.

WSPIERAJĄ NAS