Cztery Kroki do Relacji

19 marca w Iławskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste zakończenie kursu rozwojowego pt. „Cztery Kroki do Relacji", który jest autorskim projektem Lidii Miłosz – dyrektorki ICK. Zajęcia składały się z warsztatów i wykładów w oparciu o wybrane treści książki  "Porozumienie bez Przemocy. O języku życia" Marshalla B. Rosenberga. Treści zostały zrealizowane stacjonarnie w wymiarze 20 godzin dydaktycznych w terminie: 16.01.2024 r. – 19.03.2024 r. Uczestnikami cyklu było 14 osób reprezentujących różne środowiska zawodowe: edukację, biznes, pomoc społeczną, kulturę, samorząd, sektor organizacji pozarządowych.

Kurs umożliwił poznanie założeń Porozumienia bez Przemocy i praktykę w doskonaleniu umiejętności:
•    empatycznego słuchania;
•    rozpoznawania intencji i potrzeb za słowami;
•    kontaktu z uczuciami i potrzebami;
•    formułowania próśb;
•    stosowania modelu 4 kroków do budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu;
•    budowania  kontaktu i zachowania szacunku dla drugiej osoby w sytuacji krytyki, zarzutów i osądów;
•    radzenia sobie z odmowami i wyrażania własnego „nie”;
•    transformowania gniewu, poczucia winy, wstydu w sprawczość i osobistą siłę;
•    radzenia sobie w sytuacjach konfliktów;
•    udzielania informacji zwrotnej bez krytyki lub ocen z nastawieniem na budowanie kontaktu;
•    praktykowania wdzięczności jako sposobu ubogacania relacji ze sobą i ze światem, zwiększania sprawczości i poczucia dobrostanu.

Uczestnictwo w kursie wymagało praktyki i lektury samodzielnej w wymiarze 8 godzin dydaktycznych.

Kurs "Cztery Kroki do Relacji" przyniósł uczestnikom szereg korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na ich działalność w środowiskach zawodowych oraz życiu codziennym. Umiejętność słuchania i przekazywania informacji zwrotnych z poszanowaniem autonomii drugiej osoby wspiera jakość życia i jest niezwykle ważna w relacjach z zespołem w miejscu pracy, w negocjacjach handlowych, rozmowach z klientami. Rozpoznawanie intencji i potrzeb za słowami może pomóc menedżerom w lepszym zrozumieniu potrzeb swoich pracowników, co przekłada się na  kulturę organizacyjną.
Ponadto, trening wspierający kontakt z uczuciami i potrzebami oraz formułowania próśb może umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb społeczności oraz motywuje do angażowania się w ich realizację. Może być cennym narzędziem w zarządzaniu projektami kulturalnymi, edukacyjnymi czy społecznymi. W środowisku samorządowym umiejętność budowania kontaktu i zachowania szacunku w sytuacjach krytyki czy konfliktu może przyczynić się podniesienia jakości współpracy między mieszkańcami oraz organami władzy lokalnej.

To tylko kilka przykładów, jak Porozumienie bez Przemocy może wspierać budowanie społeczności wspierających się ludzi.

Autorką i trenerką jest Lidia Miłosz  – managerka oświaty i kultury, nauczycielka dyplomowana, edukatorka w duchu komunikacji empatycznej, animatorka, dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury. Od kilkunastu lat wspiera różne środowiska w procesach rozwojowych, transformowaniu konfliktów, szukaniu rozwiązań wygrany - wygrany w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy M. Rosenberga.  W Iławskim Centrum Kultury zrealizowała wcześniej 3 cykle wprowadzające w podstawy Porozumienia bez Przemocy  „Od zrozumienia siebie do porozumienia z każdym”.