Centrum Edukacji Kulturalnej

Iławskie Centrum Kultury zaprasza na zajęcia artystyczne w ramach Centrum Edukacji Kulturalnej.