Zatrudnimy pracownika

Do naszego zespołu poszukujemy pracownika.

Stanowisko: Pracownik gospodarczy

Wymagania:
1.      Wykształcenie  średnie.
2.      Elastyczność w zakresie godzin pracy.
4.      Umiejętność pracy w zespole.

Proponowane warunki pracy:
1.      Umowa na  czas  nieokreślony.
2.      Praca na  ½ etatu.
3.      Praca  czasami w weekendy i święta.
4.      Wynagrodzenie miesięczne brutto od  1 505.00  zł do  1 705.00  zł.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.      Sprzątanie i odkurzanie pomieszczeń.
2.      Mycie podłóg, schodów klatek schodowych.
3.      Pastowanie podłóg 1 raz w tygodniu lub w razie bieżących potrzeb.
4.      Mycie drzwi, klamek, biurek, regałów nie rzadziej jednak jak raz tygodniu.
5.      Mycie okien 1 raz na kwartał.
6.      Utrzymanie w należytym stanie sanitarnym łazienek w obiektach ICK.
7.      Dbanie o należyty stan sprzętu i narzędzi przeznaczonych do utrzymania czystości.
8.      Dbanie o racjonalne zużycie materiałów oraz środków czystości.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.      List motywacyjny i CV.
2.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 30 czerwca  2022  r . do Iławskiego  Centrum Kultury (Sekretariat pokój nr 227), ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława.

PLIKI DO POBRANIA