"Spotkania z poezją"

Iławskie Centrum Kultury, Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur zapraszają na

40. Wojewódzki Konkurs Recytatorski

„Spotkania z Poezją”

Eliminacje miejskie odbędą się 10 kwietnia 2024 r. godz. 10:00

Eliminacje rejonowe odbędą się 17 kwietnia 2024 r. godz. 10:00

Miejsce: Kinoteatr "Pasja" w Iławie

Karta zgłoszeń, regulamin konkursu są dostępne w formie elektronicznej do druku poniżej, w załączeniu.

Wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres Iławskiego Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława lub pocztą elektroniczną na adres animacja@ickilawa.pl w terminie do 28 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje: Iławskie Centrum Kultury tel. 89 649 16 16, www.ick.miastoilawa.pl